privacy verklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere

Opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of dient inkopen.

Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak

Of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten en ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe ruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief, mailingdienst of soort gelijke diensten.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Indien u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u dit ons laten weten.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderen. Ook indien wij een offerte van u heb ontvangen, maar wij geen klant van u ben geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk na een jaar worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd., De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het te wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Email: info@prettywomanmode.nl

Telefoonnummer 0543-473039

Ook voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt uiteraard contact met ons opnemen.

REGISTER VOOR VERWERKINGSACTIVITEITEN

Verwerkingsactiviteiten ten aanzien van persoonsgegevens

  1. Er worden administratief persoonsgegevens verwerkt van de klant- en leveranciersadministratie

  2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke is prettywoman mode

7121 DN Aalten, gevestigd aan de Kerkstraat 3

Telefoonnummer: 0543-473039

Email: info@prettywomanmode.nl

  1. 3 Doel en verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkoop.

Ten aanzien van (potentiële) klanten van ons, gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen versturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ten aanzien van (potentiele) leveranciers of andere opdrachtnemers is verwerking van de verstrekte persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de andere aspecten van de overeenkomst.

4 Er worden van klanten en leveranciers gegevens verwerkt.

5 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: N.A.W. gegevens, telefoonnummers- en emailadressen.

6 Er worden van ontvangers de volgende persoonsgegevens verstrekt:

  • Partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdrachtwerkzaamheden uitvoeren.

  • Partijen waarvan wij externe serverruimte betrekken voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar de verzamelde persoonsgegevens deel van uitmaken.

  • Microsoft, omdat wij gebruik maken van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

  • De aanbieder van een nieuwsbrief mailing dienst.

  1. 7 Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten EER.

  2. 8 Voor offertes die wij hebben verstrekt, of hebben ontvangen, maar die niet tot een overeenkomst hebben geleidt, zullen de gegevens uiterlijk naar een jaar na het laatste contact worden verwijdert. Is er wel een overeenkomst tot stand gekomen, dan worden de persoonsgegevens bewaart voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

  3. 9 Er zijn de volgende beveiligingsmaatregelingen getroffen: Digitaal, firewall, virusscanner wachtwoord toegang voor beperkte groepen. Fysiek,Afsluitbare kasten.

Verwerkingsactiviteiten ten aanzien van persoonsgegevens: de verwerker:

Contactgegevens van de verwerkers: Pretty Woman Mode, Aalten

Categorieën van verwerkingen die voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd zijn voor: Pretty Woman Mode, Aalten alle werkzaamheden die met het ondernemerschap te maken hebben, onderhouden van zakelijke contacten, aannemen van opdrachten, uitvoeren van opdrachten, opmaken van facturen, betalingen etc., contacten met accountants.

Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER doorgegeven.

Verwerker heeft alle maatregelingen getroffen ter bescherming van de technische en organisatorische werkzaamheden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2021 PWmode-online | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel